Mer informasjon på Facebook.com/oslofjordenseilklubb